Vill du vara funktionär på Hexis? Ansök här!

Platskarta

Här kan man se hur många platser som är bokade på varje bord

Streamers

B1

B2

B3

B4

BG

35/36
17/36
26/36
22/36
5/5
8/28
19/28
18/28
14/28
5/5

A1

A2

A3

A4

AG

Scen


Huvudsponsor


Samarbeten